BMI

BMI S KALKULAČKOU NA CHUDNUTIE

Potrava musí organizmu prinášať energiu, ktorá je potrebná na tvorbu tepla, životné pochody a správne fungovanie organizmu, a stavebné látky nových, prípadne náhradu opotrebovaných tkanív.

Potreba živín, t.j. anorganických a organických látok v potrave, je pre človeka individuálna. Potrava človeka má byť všestrannḠpestrá, pretože nijaká potravina sama o sebe neobsahuje všetky potrebné živiny v správnom zložení.

Základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou prevencie a liečby civilizačných ochorení je správna výživa.

Vyvážená strava obsahuje:

10 – 15% bielkovín

30% tukov

55 – 60% sacharidov

Princípy zdravej výživy: – tzv. princípy 3, 5, 7

Princíp 3: – 3 = 3 kľúčové slová:

1. Pestrosť – dbáme, aby strava obsahovala rôzne makroživiny (tuky, cukry, bielkoviny) aj mikroživiny (vitamíny, minerálne látky, stopové prvky).

2. Striedmosť – v množstve prijímanej potravy

3. Vyváženosť – v dodržiavaní pomeru živín (tukov, cukrov a bielkovín)

Princíp 5 – 5 = 5 potravinových skupín potravinovej pyramídy

Model vyváženej stravy predstavuje potravinová pyramída (obr. 1) – tie potraviny, ktorých máme konzumovať najviac, sú v spodnej časti, smerom k vrcholu sú uložené potraviny, ktorých máme konzumovať najmenej.

Obr. 1: Potravinová pyramída zahrňujúca aj pitný režim

Princíp 7: 7 = 7 nutričných pravidiel:

1. Konzumovať pestrú stravu.

2. Udržiavať si telesnú hmotnosť

3. Vyberať stravu s nízkym obsahom nasýtených tukov a cholesterolu.

4. Vyberať stravu s bohatým zastúpením zeleniny.

5. Striedmosť v konzumácii cukrov.

6. Striedmo prijímať sodík a soľ

7. Dodržiavať pitný režim (vhodné sú nesladené nápoje – bylinkové čaje, čistá voda,…)

Nadbytok tukového tkaniva v organizme spôsobený dlhodobým príjmom energie vyšším ako je jej výdaj, sa nazýva obezita, ktorá dnes predstavuje závažné ochorenie. Na jej diagnostikovanie, a určenie jej stupňa, sa používa BMI index, ktorý počítame podľa vzťahu:

BMI = m (v kg)/v2 (v m)

(m ⟹ hmotnosť organizmu; v ⟹ telesná výška)

O normálnej hmotnosti hovoríme, ak BMI = 20 – 24,9, o obezite od BMI = 30, pričom I. stupeň ⟹ BMI = 30 – 35; II. stupeň ⟹ BMI = 35 – 40; a III. stupeň (alebo aj morbídna obezita) ⟹ BMI = 40 a viac.

Nebezpečnejšia pre zdravie je obezita, kedy sa tuk hromadí v okolí pásu (v okolí vnútorných orgánov) – tzv. typ „jablko“; častejší je u mužov. U žien je častejší typ „hruška“, kedy sa tuk hromadí na stehnách. O tom, koľko tuku je umiestneného v okolí vnútorných orgánov je tzv. WHR index – počíta sa ako pomer obvodu pása a bokov. Normálna hodnota tohto indexu pre ženy je 0,83 a pre mužov 0,96.

Ako potraviny sa čoraz častejšie objavujú tzv. potraviny geneticky modifikované – GMO – sú to potraviny (organizmy), v ktorom boli pozmenené gény prenosom cudzieho génu do jeho DNA- následkom čoho sa produkujú zmenené bielkoviny a tieto sú súčasťou geneticky modifikovaných plodín. Cieľom modifikácií génov je prenášať medzi jednotlivými druhmi vybrané gény tak, aby výsledný produkt mal lepšie vlastnosti ako predošlý.