O MNE:

Sme spoločnosť HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY.
Vykonávame tvorbu
kompletného HACCP plánu pre reštaurácie a bufety a iné potravinárské prevádzky ako aj poradu a tvorbu jedálných lístkov ohľadne zdravého životného štýlu a chudnutia.Prácu vykonávame na živnosť aj s fakturáciou.
Poskytujem aj ďalšie služby ako tvorba jednoduchých
webov a rysovanie technickej dokumentácie nábytku v
AutoCade a tiež prekreslenia hociakých výkresov do
AutoCadu.Ďalej geodetické práce a neakreditované kurzy.V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

 

Okrem geodézie som vyštudoval vyššie odborné vzdelanie potravinárstvo-hygiena potravín. Ukončené absloventským diplomom s titulom DiS.

CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIJNÉHO ODBORU:

Absolvent štúdijného odboru je kvalifikovaným odborníkom pre oblasť potravinárstva a výživy. Má potrebné vedomosti a zručnosti pre vykonávanie odborných činností v oblasti výživy, v štruktúre potravinárského priemyslu a obchodu, sledovania kvality potravín, ich laboratórného rozboru. Je schopný poskytovať preventívne poradenské služby pri výrobe a predaji potravín a pri prevencií a diagnostike nákazlivých ochorení a likvidácií pôvodcov týchto nákaz.

Hlavné vyučovacie predmety:

 

Vyučovací predmet

Počet hodín

   Chémia

132  

  Biológia

132  

  Právna nauka

66  

  Informatika

99  

  Anglický jazyk

198  

  Racionálna výživa

66  

  Hygiena a spracovanie odpadových surovín

66  

  Biochémia

297  

  Analýza potravín

330  

  Mikrobiológia

396  

  Farmakológia

66  

  Všeobecná hygiena

99  

  Hygiena a technológia mlieka

198  

  Hygiena a technológia mäsa

198  

  Veterinárny hygienivký dozor

66  

  Prehliadka jatočných zvierat

66  

  Anatómia

132  

  Toxikológia

66  

   Analytická chémia

165  

  Ekonomika a podnikanie

66  

  Potravinárské technológie

198  

  Technológia tvorby životného prostredia

66  

  Účtovníctvo

33